Kontakt

Kontakt

 

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte Brønnøy Kulturskole direkte:
Besøksadresse: Skolegata 6, 8900 Brønnøysund
Telefon: 75 01 22 89
Mobil: 48 19 24 34
E-post: kulturskolen@bronnoy.kommune.no

 

Litt om Kulturskolen i Brønnøy
Kulturskolen i Brønnøy er et kultursamarbeid mellom Brønnøy, Vega og Vevelstad kommuner, og består av to seksjoner; en for musikk og en for kunst.

Kulturskolen i Brønnøy er et kulturtilbud til barn og unge hvor musikkseksjonen i hovedsak er et fritidstilbud, mens kunstseksjonen stort sett gir sine tilbud innenfor grunnskolen.

Kulturskolens idé er å gi tilbud som er tilpasset hver elevs interesse, ambisjon og evne. Gjennom dyktige pedagoger med stor erfaring, gir vi den enkelte elev opplæring innen sitt valgte kulturområde gjennom samhandling i grupper og ved undervisning av enkeltelever.

Undervisningen foregår dels på skolene og dels i egne lokaler. Vårt mål er å gi hver elev muligheten til å ha glede av deltakelse innen de kulturtilbud som velges uansett om målet er å bli profesjonell utøver eller å ha et meningsfylt fritidstilbud.

Kulturskolen i Brønnøy tar mål av seg til å bli en stimulerende og vesentlig del av barn og unges oppvekst.

Alle tilbud kulturskolen tilbyr gjelder i prinsippet for alle tre kommuner, men det må være mange nok påmeldte til at tilbudet kan opprettes.

Besøk gjerne Kulturskolens hjemmesider ved å klikke her!

Kulturskolen i Brønnøy – en kilde til mangfold og begeistring.

Hans Kristian Edvardsen
Rektor