Litt om prosjektet

Sommerkulturskolen 2012

Vi skriver 2012 og vi er i gang med planleggingen av sommerkulturskolen på Vega. Som i 2010 og 2011 skal vi utfordre det å jobbe tverrfaglig med kunst, teater, musikk og  tekst i felleskap. For de av oss som ikke har vært delaktig i sommerkulturskole tidligere kan nevnes at det hele foregår i fem dager i slutten av juni – når skolen er vel avsluttet for sommeren. Stedet hvor  vi boltrer oss er Sundsvoll på vestsiden av Vega.

Detter er et naturskjønt område med bratte fjell som reiser opp fra stranda og med øya Søla over sundet mot vest. Vi tar utgangspunkt i dette naturområdet i det vi skal skape sammen. Det betyr at vi i en kreativ prosess blir kjent med naturen i det å skape og blir inspirert av hverandre og de overnevnte fagområdene. Hva som kommer ut av prosessene vet vi i utgangspunktet ikke, men vi jobber oss mot et felles uttrykk, og har det sosialt og trivelig underveis.

Aldersgruppa som vi ønsker som deltakere er fra 10 år – til og med 13 år. Oppstart er onsdag 27. Juni, og vi avslutter søndag 1. Juli med en visning. Vi vil senere komme med frist for påmelding.

Vi er sju instruktører som er ansvarlige for det faglige innholdet på sommerkulturskolen:

  • Alfio Bonanno, landskapskunstner, Danmark
  • Marte Huke, forfatter, Trondheim
  • Reidun Gløsen, teaterinstruktør, Bergen
  • Inger – Hilde Nyrud, kulturskolen
  • Margrete Gunnes, kulturskolen
  • Ronald Oppegård, kulturskolen

Du kan melde deg her på nettsiden : ”Med Sundsvoll som scene”

Vi ønsker foresatte og eller ungdom som har lyst til å være hjelpere i opplegget under sommerkulturskolen. Det vil vi sette stor pris på som instruktører og ansvarlige. Vi har ingen organisert overnatting for tilreisende utenfor Vega, men deltakere utenfra reiser daglig som gruppe til og fra Vega (Sundsvoll).